Wednesday, April 7, 2010

Pani.

april 2010.
models: karolina mikolajczyk, kasia tulwin, kaja werbanowska, michal sikorski, janek.
photographer: deborah turbeville

(fashioncopious)